Hyttbäcken Invest blir delägare i Sandviks Metall

Hyttbäcken Invest AB har förvärvat 80% av aktierna i Sandviks Metall Försäljningsaktiebolag från nuvarande ägare och VD, Karl Andersson

Pressrelease