Maskininvestering

Vi har lagt en beställning på en INDEX ABC för att öka kapaciteten i vår produktion. Maskinen kommer att levereras under augusti då även utbildning och igångkörning kommer att ske.