2015-07-03 Vi har investerat i en ny maskin.
Denna gången blir det en Traub TNL32/9. En maskin du kan använda både som längdsvarv och kortsvarv. Max diameter är 36mm. Maskinen kommer att vara i produktion under oktober 2015.