Svarvning med precision (reportage)

Se reportaget om Sandviks på Företagskanalen.se