Komponenty do hydrauliki

Wytaczane komponenty do hydrauliki są również oszlifowywane i utwardzane termicznie.